Michał Mackiewicz

O Michał Mackiewicz

doktor habilitowany ekonomii i finansów, profesor UŁ, inwestor rynku nieruchomości, seryjny przedsiębiorca

Tytuł

Przejdź do góry