Michał Mackiewicz

About Michał Mackiewicz

doktor habilitowany ekonomii, przedsiębiorca, twórca produktów fizycznych i online, inwestor w nieruchomości