O Michał Mackiewicz

doktor habilitowany ekonomii, profesor UŁ, seryjny przedsiębiorca, twórca produktów fizycznych i online, inwestor w nieruchomości

Tytuł

Przejdź do góry