Postanowiłem zebrać w jednym miejscu namiary na duże bazy danych indywidualnych. Mam często wrażenie, że wiele z nich posłużyło do zrobienia dosłownie kilku badań, a od tego czasu leżą zapomniane. Tymczasem mogą z powodzeniem służyć do prowadzenia badań,  w tym pisania prac licencjackich, magisterskich i doktoratów.

Duże bazy zawierające dane indywidualne

Bazy typowo makroekonomiczne

GUS i inne bazy polskie

  • Diagnoza społeczna – jedno z najlepszych najbardziej kompletnych badań polskiego społeczeństwa. Od 2000 r. aż do 2015 co dwa lata zespół badaczy ankietował tysiące Polaków pod kątem ich warunków życia, zarobków, poglądów i losów ich gospodarstw domowych. Niestety, w 2015 roku badanie zakończono.
  • Polpan – jeżeli tęsknisz za Diagnozą Społeczną, to Polpan jest czymś na otarcie łez. Badanie Polaków prowadzone od 1988 roku co 5 lat, dość szerokie, choć o zakresie kwestionariusza znacznie mniejszym niż w DS.
  • Bank Danych Lokalnych
  • Monitor Rozwoju Lokalnego
  • System Monitorowania Usług Publicznych
  • Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych